در صورتی پس از تحویل سفارشتان، دارای مشکل های زیر بود می توانید با شماره تلفن های زیر و یا با ایمیل مربوط با ما در ارتباط باشید.

  1. سفارش من در حین ارسال شکسته است
  2. سفارش من کسری دارد
  3. سفارش من آن چیزی نیست که سفارش داده ام

تلفن: 7739 711 0918 – 2041 452 0813
ایمیل: sofalstore.com@gmail.com

تلگرام و واتس اپ: 7739 711 0918

در صورتی که میخواهید از طریق ایمیل ثبت شکایت کنید دقت داشته باشید کد سفارش و نام و نام خوانوادگی و کد سفارشتان را بنویسید و موضوع ایمیل را “ثبت شکایت” را بنویسید.