قاب آینه لب چین مشبک قلبی سفالی

جا آینه لب چین سفالی که با طرح مشبک قلبی.

موجود
SKU: AS19

23,500 تومان