بشقاب 10 سانتی سفالی

بشقاب 10 سانتی سفالی خام از جنس گل خاک رس بوده و قیمت آن 2،000 تومان است.

موجود در انبار
کد: BK10

2,000 تومان