بشقاب 10 سانتی سفالی

بشقاب 10 سانتی سفالی خام از جنس گل خاک رس بوده و قیمت آن 1،400 تومان است.

موجود در انبار
کد: BK10

1,650 تومان