بشقاب سفالی سایز 25 سانتی متری خام

بشقاب سفالی متوسط (25×25) سفالی خام با قیمت 8,800 تومان در سفال استور به فروش می رسد.

موجود
SKU: KSK25

8,800 تومان