بشقاب سفالی مربع 25 سانتی

بشقاب مربع 25 سانتی، یکی از طرج های جالب بشقاب های سفالی خام می باشد که قیمت آن 5800 تومان است.

موجود در انبار
کد: BKm25

6,800 تومان