بشقاب گرد سفالی 20 سانتی متری

بشقاب سفالی خام 20 سانتی متری گرد و ساده با قیمت 2،800 تومان در دسترس است.

موجود در انبار
کد: BK200

2,800 تومان