بشقاب گرد سفالی 20 سانتی متری

بشقاب سفالی خام 20 سانتی متری گرد و ساده با قیمت 2،600 تومان در دسترس است.

موجود در انبار
کد: BK200

2,600 تومان